N
brak ofert w schowku
brak inwestycji w schowku

mdm - najczęściej zadawane pytania

Najważniejsze pytanie i odpowiedzi o programie MDM:

Co to jest „MDM”?

MDM czyli Mieszkanie dla Młodych, a tak naprawdę Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania to program rządowy dopłat do kredytów hipotecznych. W przypadku tego programu wsparcie udzielane jest jednorazowo w formie wkładu własnego do kredytu.

Jaką nieruchomość mogę kupić?

Może to być mieszkanie o powierzchni nie większej niż 75 mkw. lub dom o powierzchni nie większej niż 100 mkw. z rynku wtórnego lub pierwotnego. Dla kredytobiorców z co najmniej trójką dzieci nieruchomości mogą być o 10 mkw. większe.

Dodatkowo cena jednego metra kwadratowego nieruchomości musi być niższa niż limity cenowe w MDM obowiązujące dla danego miejsca w kraju. Wskaźniki maksymalnych cen są publikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Z programu mogą skorzystać single, małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dziecko, którzy nigdy nie byli właścicielami nieruchomości mieszkalnej. W przypadku małżeństw obowiązek dotyczy obojga małżonków. Program skierowany jest do osób nie starszych niż 35-letnie.

Uwaga: powyższe ograniczenia nie dotyczą osób z co najmniej trójką dzieci.

Jak liczone są dopłaty?

Niezależnie od wielkości nieruchomości oraz jej typu dopłata liczona jest do 50 mkw. Wyjątek stanowią kredytobiorcy z co najmniej trójką dzieci, wówczas dopłata liczona jest do 65 mkw.

Dopłata wyniesie 10 proc. wartości mieszkania, obliczanej nie według ceny zakupu, ale według średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, dla danej gminy. Dofinansowanie może wynieść 15 proc., jeśli w dniu składania wniosku nabywca mieszkania posiada jedno (własne lub przysposobione) dziecko do 18. roku życia lub uczące się dziecko do 25. roku życia, lub dziecko bez względu na wiek, któremu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna. Wnioskodawcy z dwójką dzieci mogą liczyć na 20 proc., a z trójką – na 30 proc. dofinansowania.

Dodatkowo dofinansowanie może wzrosnąć o kolejne 5 proc., jeśli w ciągu pięciu lat od transakcji w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne dziecko. Co ważne – dodatkowe 5 proc. wyliczane jest według wskaźników odtworzeniowych z chwili składania wniosku o dofinansowanie, a nie z momentu wnioskowania o środki dodatkowe.

Czy dopłaty mogą być odebrane?

Po otrzymaniu dofinansowania, w okresie pięciu lat nie można sprzedać mieszkania ani go wynająć lub zmienić przeznaczenia użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (np. na lokal usługowy). Nie dozwolony też jest zakup innego lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem otrzymania go w spadku. Jeśli któreś z wymienionych zdarzeń zostanie spełnione, kredytobiorca będzie musiał zwrócić dofinansowanie.

Zwrotowi podlega tylko kwota proporcjonalna część, a nie całość dopłaty. Kredytobiorca ma obowiązek samemu poinformować BGK w ciągu 30 dni od wystąpienia zdarzenia. Maksymalnie w ciągu 60 dni należy dokonać zwrotu dopłaty.

Do kiedy trwa program MDM?

Program MDM został rozpisany na lata 2014-2018. Na każdy rok została zarezerwowana odpowiednia kwota przeznaczona na dopłaty:

1) 2014 r. - 600 mln zł,

2) 2015 r. - 715 mln zł,

3) 2016 r. - 730 mln zł,

4) 2017 r. - 746 mln zł,

5) 2018 r. - 762 mln zł.

Gdzie zostaną przelane środki z dopłaty?

Bank Gospodarstwa Krajowego przelewa środki bezpośrednio na konto dewelopera lub sprzedającego mieszkanie.

Czy mogę kupić lub wybudować dom korzystając z MDMu?

Tak, ustawa o MDMie obowiązuje również domy zarówno te kupowane od dewelopera jak i budowane systemem gospodarczym. Wznosząc dom systemem gospodarczym można skorzystać z odliczenia podatku VAT za materiały budowlane, w przypadku zakupu od dewelopera domy traktowane są tak samo jak mieszkania, jednak posiadają swoje limity, jeśli chodzi o powierzchnię użytkową, wynosi ona 100 lub 110 mkw. dla kredytobiorców z przynajmniej trójką dzieci.